Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
6η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
08.02.2024

Η 6η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου Ιουλίου του 2023. Υποβλήθηκε για έγκριση από την επιτροπή πρόταση κριτηρίων επιλογής για τις δράσεις της 4ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021 – 2027 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο:

  1. άρθρο 29 εδάφια 7 & 9 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/τΒ/21-3-2022),
  2. άρθρο 6.Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπου περιγράφεται η λήψη αποφάσεων μέσω γραπτής διαδικασίας,
  3. άρθρο 36 παράγραφος 1 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/τΒ/21-3-2022), όπου η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων

σας αποστέλλουμε την πρόταση κριτηρίων επιλογής για την κάτωθι δράση της της 1ης τροποποίησης της 4ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος

(https://www.espa-epirus.gr/files/document/filename/4_1_2024.zip)

  • - ii.2 “Υποδομές Α&Β βάθμιας Εκπαίδευσης / 4A.ii.2α Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

και παρακαλούμε όπως έχουμε την έγκριση ή τυχόν παρατηρήσεις σας εγκαίρως και το αργότερο έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024. Η μη αποστολή απάντησης εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου λαμβάνεται ως αποδοχή.

 

Η 6η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ολοκληρώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 2024

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση καθώς και τα συνημμένα αρχεία αυτής στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.