Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δήλωση Προσβασιμότητας

Δήλωση Προσβασιμότητας

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ισότοπο espa-epirus.gr προσβάσιμο σε όλους σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α’ 12-02-2019, Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 47 Α’ 13-3-19) «Ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Με τον όρο «προσβασιμότητα στο διαδίκτυο», εννοούμε την ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης και επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες. Όταν ένας Ιστότοπος πληροί αυτόν τον στόχο, τότε είναι προσβάσιμος από άτομα με διαφορετικό εύρος ακοής, κίνησης, όρασης και γνωστικής ικανότητας.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο espa-epirus.gr

Ο παρών Ιστότοπος:

Α. Δημιουργήθηκε έχοντας προσέγγιση Responsive Design δίνοντας έτσι την ευελιξία να προβάλλεται βέλτιστα και να είναι πλήρως προσβάσιμος από οποιαδήποτε συσκευή, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του σε οποιαδήποτε μεγέθους οθόνη που προβάλλεται προσφέροντας έτσι μία καλή εμπειρία στον/στην χρήστη του.

Β. προσδοκά να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προσβασιμότητας του Διαδικτυακού Περιεχομένου 2.0 και τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου Α (Web Site Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level A Success Criteria).  Επίσης, ο παρών Ιστότοπος συνάδει μερικώς και με τα εφαρμοστέα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1 κριτήρια επιτυχίας επιπέδου απλού Α (Α) και διπλού Α (ΑΑ).

Αποποίηση ευθυνών / Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Η Ε.Υ.Δ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου συνεχίζει τις προσπάθειές της για την διαρκή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου της με την πεποίθηση ότι είναι η συλλογική μας ηθική υποχρέωση να επιτρέπουμε την προσιτή και ανεμπόδιστη χρήση για όλους.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα Δήλωση καταρτίστηκε την 30/03/2021.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση και με τη βοήθεια των παρακάτω εργαλείων:

• σάρωσημε το εργαλείο WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

• σάρωση με το εργαλείο IBM Accessibility Toolkit

• με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα.

και διόρθωση συγκεκριμένων προβλημάτων (στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό), έτσι ώστε να αυξηθεί το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες .

 Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 16/04/2021

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ.10 ν.4591/2019 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλ. παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν.4591/2019).

Στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία υποβάλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://espa-epirus.gr/managing-authority/contact ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση.

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωσης ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη ( https://www.synigoros.gr).

Πίνακας Κάλυψης Κριτηρίων Προσβασιμότητας

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.