Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027

Εξειδίκευση & Χρονοπρογραμματισμός Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Η εξειδίκευση αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Η «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 έχει πραγματοποιηθεί η εξειδίκευση δράσεων και ο χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων σε κύκλους:

5ος κύκλος

Η τρέχουσα Απόφαση Έγκρισης Εξειδίκευσης, η Εξειδίκευση των δράσεων και ο Χρονοπρογραμματισμός προσκλήσεων (Εκδ 5.0) μπορούν να αναζητηθούν και στα συνημμένα του παρόντος άρθρου.

Προηγούμενες εκδόσεις:

Οι προηγούμενες εκδόσεις των Αποφάσεων Έγκρισης Εξειδίκευσης η Εξειδίκευση Δράσεων και ο αντίστοιχος Χρονοπρογραμματισμός έκδοσης προσκλήσεων για κάθε Κύκλο και Έκδοση μπορούν να αναζητηθούν επίσης στα συνημμένα του παρόντος άρθρου.

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.