Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 προβλέπεται η χρηματοδότηση:

  • Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων: Προβλέπεται η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης οι οποίες θα εμφανίζουν θεματική ή/ και χωρική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και πολιτιστικών πόρων. Η ΟΧΕ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 δύναται να συνεχιστεί και στην ΠΠ 2021-2027 με την κατάλληλη επικαιροποίησή της.
    Μπορείτε να δείτε Προτάσεις για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στα συνημμένα αρχεία.
  • Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ): Θα χρηματοδοτηθούν ΟΧΕ-ΒΑΑ στις τέσσερις αστικές περιοχές της Περιφέρειας (Δήμοι Αρταίων, Ιωαννιτών, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) και θα αφορούν είτε Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 50.000κατ, είτε πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων.
    Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Σύνταξης και Υποβολής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγικές ΒΑΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία.

Ομάδα για τον συντονισμό των Στρατηγικών ΟΧΕ Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχει συσταθεί ειδική ομάδα στόχος της οποίας είναι:

  • Ο συντονισμός του σχεδιασμού των στρατηγικών ΟΧΕ, ΒΑΑ.
  • Η παρακολούθηση της υλοποίησης και διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων.
  • Η ενημέρωση της ΕΥΔ και της ΕΑΣ όταν απαιτείται.

Σχετικά Κείμενα

Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ
(Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία).

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Αρχαία θέατρα

Μπορείτε να βρείτε τα εγκεκριμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών και Πρεβεζας καθώς και τις εγκριτικές αποφάσεις αυτών στα συνημμένα αρχεία.   

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Σχέδια ΒΑΑ και τις εγκριτικές Αποφάσεις

 

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.