Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 προβλέπεται η χρηματοδότηση:

  • Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων: Προβλέπεται η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης οι οποίες θα εμφανίζουν θεματική ή/ και χωρική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και πολιτιστικών πόρων. Η ΟΧΕ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 δύναται να συνεχιστεί και στην ΠΠ 2021-2027 με την κατάλληλη επικαιροποίησή της.
    Μπορείτε να δείτε Προτάσεις για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στα συνημμένα αρχεία.
  • Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ): Θα χρηματοδοτηθούν ΟΧΕ-ΒΑΑ στις τέσσερις αστικές περιοχές της Περιφέρειας (Δήμοι Αρταίων, Ιωαννιτών, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) και θα αφορούν είτε Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 50.000κατ, είτε πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων.
    Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Σύνταξης και Υποβολής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγικές ΒΑΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία.

Ομάδα για τον συντονισμό των Στρατηγικών ΟΧΕ Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχει συσταθεί ειδική ομάδα στόχος της οποίας είναι:

  • Ο συντονισμός του σχεδιασμού των στρατηγικών ΟΧΕ, ΒΑΑ.
  • Η παρακολούθηση της υλοποίησης και διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων.
  • Η ενημέρωση της ΕΥΔ και της ΕΑΣ όταν απαιτείται.

Σχετικά Κείμενα

Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ
(Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό που υπάρχει στα συνημμένα αρχεία).

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο

Μπορείτε να βρείτε την Στρατηγική και την εγκριτική απόφασης αυτής στα συνημμένα αρχεία.   

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Μπορείτε να βρείτε τα εγκεκριμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Άρτας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών και Πρέβεζας καθώς και τις εγκριτικές αποφάσεις αυτών στα συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.