Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τεχνική Βοήθεια

Τεχνική Βοήθεια 

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων.

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό των παρακάτω θεματικών κατηγορίων  :

  • Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή , παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος
  • Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών και Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων.
  • Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος.
  • Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
  • Δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του Προγράμματος.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.