Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επικοινωνιακός Οδηγός

Επικοινωνιακός Οδηγός

Οδηγός για την κατάρτιση Στρατηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

O Επικοινωνιακός Οδηγός καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

O Επικοινωνιακός Οδηγός εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς της ΕΕ. Απευθύνεται στις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων, οι οποίες με τη σειρά τους,απευθύνονται στους δικαιούχους των έργων.

Στόχος του Οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ με μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που θα υλοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν.

Επικοινωνιακός Οδηγός

Επικοινωνιακός Οδηγός (.docx)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.