Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έντυπα - Οδηγοί

Έντυπα

Έντυπα και Οδηγοί που αφορούν συγκεκριμένα έργα ή κατηγορίες έργων  στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οδηγοί

Οδηγοί εφαρμογής, καθοδηγητικά έγγραφα κ.ά. για ενέργειες και δράσεις που άπτονται  της διαχείρισης των έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων

Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων

Καταπολέμηση της απάτης

Πλαίσιο Υλοποίησης Δημοσίων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Πράξεις

Έντυπα και Οδηγοί που αφορούν συγκεκριμένα έργα ή κατηγορίες έργων

Κέντρα Κοινότητας

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.