Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εκχωρήσεις Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Ενδιάμεσοι Φορείς

Ενδιάμεσοι Φορείς δύναται να οριστούν για να ασκήσουν καθήκοντα της Διαχειριστικής  Αρχής, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της, για πράξεις των Προγραμμάτων που λαμβάνουν στήριξη από τα Ταμεία.

  • Ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος Ήπειρος για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. (6ΥΖΕ7Λ9-ΗΦΩ)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.