Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027

Ενημερωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020

Εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου.

Προσκλήσεις Έργα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Κατασκευή Πολυδύναμου Κτηρίου για τη στέγαση νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Οδός Σταύρου Νιάρχου

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "αγκαλιά"

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πολης των Ιωαννίνων.

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία"  

Πληροφορίες έργου

Τελευταία Νέα

Διαβάστε τα νέα και τις νεότερες ανακοινώσεις της υπηρεσίας μας.

 • 31.05.2023
  Οδηγίες Μεταφοράς Πράξεων απο το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027
 • 29.05.2023
  Συνεδριάσεις Επιτροπών παρακολούθησης
 • 27.05.2023
  2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
 • 27.05.2023
  7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020
 • 27.05.2023
  2η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
 • 17.05.2023
  Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-009 (Α/Α 1186) - Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

2021-2027

Στόχος της Ηπείρου για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 είναι η εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων και πολιτικών, που θα αποτελέσουν μοχλούς ώθησης, εμβάθυνσης και προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική συνοχή και ολοκλήρωση.

Στόχοι

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού της οράματος, η Περιφέρεια επικεντρώνεται σε ένα συνεκτικό πλέγμα 5 στρατηγικών στόχων.

 • 01

  Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

 • 02

  Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

 • 03

  Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

 • 04

  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 • 05

  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Προσκλήσεις

Ενημερωθείτε σχετικά με τις νεότερες προσκλήσεις της υπηρεσίας μας.

 • Ημερ. Λήξης Υποβολής
  Τίτλος Πρόσκλησης
 • 31.08.2021 14:00
  Πρόσκληση 108/2021 (Α/Α 4951) "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ηκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τo σχολικό έτος 20212022"
 • 31.08.2021 14:00
  Πρόσκληση 109/2021 (Α/Α 5002) "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 20212022"
 • 31.08.2021 14:00
  Πρόσκληση 110/2021 (Α/Α 5007) "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ έτους 20212022"
 • 17.09.2021 14:00
  Πρόσκληση 111/2021 (Α/Α 5058) "Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ"

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και στις 11 Δεκεμβρίου 2018.

130
Προσκλήσεις έργων
5734
Ενταγμένα Έργα
670.788.199,97€
Προϋπολογισμός Έργων
127.152.271,67€
Δαπάνες έργων

Σχετικά με την ΕΥΔ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020” καθώς και στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεά Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013” και τα οποία χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.