Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027

Ενημερωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020

Εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου.

Προσκλήσεις Έργα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Κατασκευή Πολυδύναμου Κτηρίου για τη στέγαση νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Οδός Σταύρου Νιάρχου

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πολης των Ιωαννίνων.

Πληροφορίες έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020

Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία"  

Πληροφορίες έργου

Τελευταία Νέα

Διαβάστε τα νέα και τις νεότερες ανακοινώσεις της υπηρεσίας μας.

 • 14.05.2024
  Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις
 • 01.05.2024
  Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-040 (Α/Α 7473 ) - Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • 16.04.2024
  Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • 03.04.2024
  Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-043 (Α/Α 8893) - Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • 01.04.2024
  7η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
 • 29.03.2024
  Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-042 (Α/Α 8653) - Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

2021-2027

Στόχος της Ηπείρου για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 είναι η εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων και πολιτικών, που θα αποτελέσουν μοχλούς ώθησης, εμβάθυνσης και προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική συνοχή και ολοκλήρωση.

Στόχοι

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού της οράματος, η Περιφέρεια επικεντρώνεται σε ένα συνεκτικό πλέγμα 5 στρατηγικών στόχων.

 • 01

  Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

 • 02

  Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

 • 03

  Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

 • 04

  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 • 05

  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Προσκλήσεις

Ενημερωθείτε σχετικά με τις νεότερες προσκλήσεις της υπηρεσίας μας.

 • Ημερ. Λήξης Υποβολής
  Τίτλος Πρόσκλησης
 • 18.06.2024 14:00
  Πρόσκληση ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • 28.06.2024 14:00
  Πρόσκληση ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
 • 08.04.2024 14:00
  Πρόσκληση ΗΠ-030 (Α/Α 4491) - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
 • 20.05.2024 14:00
  Πρόσκληση ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου
 • 08.04.2024 14:00
  Πρόσκληση ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και στις 11 Δεκεμβρίου 2018.

108
Προσκλήσεις έργων
5721
Ενταγμένα Έργα
634.653.039,19€
Προϋπολογισμός Έργων
275.986.406,26€
Δαπάνες έργων

Σχετικά με την ΕΥΔ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020” καθώς και στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεά Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013” και τα οποία χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.