Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ
Άξονας: 3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €21,058,762.13
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €19,509,735.70
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η «Οδός Σταύρου Νιάρχου» μήκους 4,5 χλμ περίπου συνδέει την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας (Στρατόπεδο Βελισσαρίου) με την είσοδο στον οικισμό Πεδινή. Με την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθεί μία οδός με βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης, ώστε να αναβαθμιστεί η κυκλοφοριακή λειτουργία και σύνδεση της περιοχής παρέμβασης με τους κύριους κυκλοφοριακούς άξονες, εξυπηρετώντας τις βασικές υφιστάμενες και μελλοντικά αναπτυσσόμενες χρήσεις (Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο, εμπορικές-επιχειρηματικές δραστηριότητες κλπ).Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες μεταφοράς δικτύων Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΔΕΔΔΗ), Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) καθώς και αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία Ιωαννίνων.
Κρισιμότητα
Με την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθεί μία οδός με βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης, ώστε να αναβαθμιστεί η κυκλοφοριακή λειτουργία και σύνδεση της περιοχής παρέμβασης με τους κύριους κυκλοφοριακούς άξονες, εξυπηρετώντας τις βασικές υφιστάμενες και μελλοντικά αναπτυσσόμενες χρήσεις (Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο, εμπορικές-επιχειρηματικές δραστηριότητες κλπ).
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Θα κατασκευαστεί οδός μήκους 4,5 χλμ με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, παράπλευρο οδικό δίκτυο εκατέρωθεν της βασικής αρτηρίας της οδού Νιάρχου και κάθετων οδών για την αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού κυκλώματος, πεζόδρομος με ποδηλατόδρομο στη δυτική οριογραμμή και πεζοδρόμιο στην αριστερή οριογραμμή της, ένας πλήρης ανισόπεδος κόμβος σύνδεσης της οδού με την περιφερειακή οδό Ιωαννίνων, πέντε ισόπεδοι κόμβοι κυκλικής μορφής (roundabout), τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και αποχέτευσης οδού, εργασίες σήμανσης, ασφάλισης και ηλεκτροφωτισμού. Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται οι μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, VODAFONE, FORTHNETκαι ΔΕΥΑΙ.
Δείκτες Εκροών
  • CO14.Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1667.Χρονοαπόσταση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.