Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εκχωρήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Η ΔΑ, κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) προσδιορίζει:

  • Εάν θα αξιοποιήσει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς.
  • Τις δράσεις του ΕΠ, τη διαχείριση των οποίων θα αναθέσει σε Ενδιάμεσους Φορείς ΕΦ.
  • Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Ενδιάμεσοι Φορείς 

Οι Υπηρεσίες που ορίστηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς είναι:

  • Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, που αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3b και 3c του Άξονα 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8i και 8v του Άξονα 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», σύμφωνα με την 907/27-3-2019 (ΦΕΚ 1412/τΒ/24-4-2019) (ΑΔΑ 6ΤΚΣ7Λ9-Π1Σ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση του μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, που αφορά στην συνεισφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), σύμφωνα με την 3533/13-12-2017 (ΦΕΚ 4614/τΒ/28-12-2017) (ΑΔΑ 60ΑΕ7Λ9-539)απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  • Ο Δήμος Ιωαννιτών, που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες / τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών», σύμφωνα με την 2949/3-11-2017 (ΦΕΚ 4230/τΒ/4-12-2017) (ΑΔΑ ΩΓ3Ζ7Λ9-ΖΣΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Προσκλήσεις και ενταγμένα έργα

Τόσο οι προσκλήσεις όσο και ενταγμένα έργα σε αυτές παρουσιάζονται στις συνολικές προσκλήσεις και στις εντάξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου.

Μπορούν να αναζητηθούν στις Προσκλήσεις, ενώ έχοντας επιλέξει την πρόσκληση που μας ενδιαφέρει μπορείτε να δείτε όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί σε αυτή (επιλέγοντας Ενταγμένα Έργα Πρόσκλησης στα δεξιά) ή από τη σελίδα ενταγμένων έργων να αναζητήσετε το έργο που σας ενδιαφέρει.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.