Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Γραπτές Διαδικασίες

7η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

7η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

01.04.2024

Η 7η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου του 2024. Υποβλήθηκε για έγκριση από την επιτροπή πρόταση κριτηρίων επι...

Δείτε Περισσότερα
6η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

6η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

08.02.2024

Η 6η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου 2024. Υποβλήθηκε για έγκριση από την επιτροπή πρόταση κριτηρίων επι...

Δείτε Περισσότερα
5η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

5η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

22.01.2024

Η 5η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου του 2024. Υποβλήθηκε για έγκριση από την επιτροπή πρόταση κριτηρίων...

Δείτε Περισσότερα
4η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

4η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

09.11.2023

Η 4η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 2023.Υποβλήθηκε για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρότασ...

Δείτε Περισσότερα
3η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

3η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

11.08.2023

Η 3η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 2023.Υποβλήθηκε για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρότασ...

Δείτε Περισσότερα
2η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

2η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

27.05.2023

Η 2η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 12 Μαΐου του 2023.Υποβλήθηκε για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρόταση ...

Δείτε Περισσότερα
1η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

1η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

15.02.2023

Η 1η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου του 2023.Υποβλήθηκαν για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης τ...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.