Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
1η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
15.02.2023

Η 1η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου του 2023.

Υποβλήθηκαν για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης τροποποιημένα κριτήρια επιλογής πράξεων των δράσεων του προγράμματος που αναφέρονται στο διαβιβαστικό.

Η τροποποίηση αφορά στην συμπλήρωση του λεκτικού του κριτηρίου “Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων” ως εξής “Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, σε συνέχεια διευκρινήσεων της Ε.Υ. Θεσμικής  Υποστήριξης & Πληροφοριακών Συστημάτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και την διαγραφή των κριτηρίων της Δράσης “2Α.v.3 Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων / A.v.3: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου”.

Η 1η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 εγκρίθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 2023.

 

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.