Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προγραμματισμός Προσκλήσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ

Άξονας

Στόχος Πολιτικής

Ειδικός Στόχος

Δράση

Διαδικασία Αξιολόγησης

Γεωγραφική Περιοχή

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δημόσια Δαπάνη

Υποβολή Προτάσεων

Έναρξη

Λήξη

2

RSO2.5

2Α.v.3γ: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Πάργας

5.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

2

RSO2.6

2A.vi.1α: Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμοι Ηγουμενίτσας, Ν. Σκουφά, Ζηρού, Ζίτσας, Πάργας, Ιωαννιτών

2.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

2

RSO2.8

2B.viii.1α: Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ηγουμενίτσας

8.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

3

3

RSO3.2

3.ii.1α: Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ιωαννιτών

8.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

3

3

RSO3.2

3.ii.1β: Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

8.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

4

RSO4.2

4A.ii.2α: Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Αρταίων

600

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

4

RSO4.2

4A.ii.4α Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1.000.000

Β τρίμηνο 2024

Γ τρίμηνο 2024

4

RSO4.6

4Α.vi.1α: Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΦΑ Ιωαννίνων

1.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

4

RSO4.6

Προβολή των τουριστικών πόρων της Περιφέρειας

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

1.000.000

Γ τρίμηνο 2024

Δ τρίμηνο 2024

4

RSO4.11

4Β.ια.1γ: Ίδρυση νέων Κοινότητας Κέντρων στην Περιφέρεια Ηπείρου

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμοι Β. Τζουμέρκων, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου, Γ. Καραϊσκάκη, Κ. Τζουμέρκων, Φιλιατών

2.500.000

Β τρίμηνο 2024

Γ τρίμηνο 2024

4

RSO4.11

4Β.ια.7β: Λειτουργία νέων ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Ηπείρου

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ)

2.260.000

Γ τρίμηνο 2024

Δ τρίμηνο 2024

5

5

RSO5.1

5.i.1α: 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Πρέβεζας

2.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

5

5

RSO5.1

5.i.1β: 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ιωαννιτών

500

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

5

5

RSO5.1

5.i.1γ: 2η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ιωαννιτών

1.000.000

Α τρίμηνο 2024

Β τρίμηνο 2024

4 & 5

4 & 5

RSO4.6 & RSO 5.2

4Α.vi.1β & 5.ii.1α Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής με έμφαση στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού στην περιοχή αρχαίων θεάτρων

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΦΑ Ιωαννιτών, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας

11.500.000

Β τρίμηνο 2024

Δ τρίμηνο 2024

7

7

7.ii

’μεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμοι Ιωαννιτών, ’ρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας

1.000.000

Α τρίμηνο 2024

Γ τρίμηνο 2024

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.