Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τεχνική Βοήθεια

Τεχνική Βοήθεια

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων.

1. Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών -Ερευνών (MIS 5000171)2. Υπηρεσίες Σύμβουλων (MIS 5000210)3. Δημοσιότητα Προβολή Και Πληροφόρηση (MIS 5000247)4. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού (MIS 5000316)5. Οργάνωση Εκδηλώσεων - Συνεδριάσεων -Συσκέψεων (MIS 5000535)6. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ (MIS 5000958)7. Έξοδα δημοσιεύσεων- ανακοινώσεων (MIS 5000931)8 . Αξιολόγηση Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 (MIS 5006081)9. Σύμβουλοι ΕΚΤ (MIS 5008143)10. Γενικά έξοδα λειτουργίας (MIS 5010182)11. Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων ΕΚΤ (MIS 5010816)12. Εξοπλισμός γραφείων 2018 (Τεχνική Βοήθεια) (MIS 5027322)13. Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού ΕΚΤ (MIS 5032836)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.