Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Γενικά Στοιχεία

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνοχή την περίοδο 2021-2027 καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους :

«Εξυπνότερη Ευρώπη», μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας

«πιο Πράσινη Ευρώπη» χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

«πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη» μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

«πιο Κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

«Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Τον Ιούνιο 2021 εγκρίθηκαν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί των Ταμείων για την συνοχή (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας –Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειας), εν συνεχεία εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολούθησε η πρώτη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επανυποβληθούν και τελικά να εγκριθούν.

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2021-2027 είναι

  • 13 Περιφερειακά
  • 9 Τομεακά
  • καθώς και τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.