Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με τα άρθρο 29 του Νόμος 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 38-40 του Κανονισμού 1060/2021.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα.Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.