Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Γραπτές Διαδικασίες

31η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

31η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

27.09.2023

Η 31η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πα...

Δείτε Περισσότερα
30η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

30η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020

29.05.2023

Η 30η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολο...

Δείτε Περισσότερα
29η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

29η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

18.05.2022

Η 29η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ολοκληρώθηκε στις 27 Μαϊου του 2022 Μπορείτε να βρείτε την απόφαση καθώς και τα σ...

Δείτε Περισσότερα
27η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

27η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

10.11.2021

Η 27η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2021. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επ...

Δείτε Περισσότερα
28η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

28η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

10.11.2021

Η 28η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκε από την...

Δείτε Περισσότερα
26η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

26η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

09.04.2021

Η 26η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα επίσης τον Απρίλιο του 2021  Απόφαση 26ης Γραπτής Διαδικασίας...

Δείτε Περισσότερα
25η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

25η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

15.12.2020

Η 25η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα επίσης το Δεκέμβριο του 2020.  Απόφαση 25ης Γραπτής Διαδικασίας Συνημμέ...

Δείτε Περισσότερα
24η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

24η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

15.12.2020

Η 24η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2020.   Απόφαση 24ης Γραπτής Διαδικασίας &...

Δείτε Περισσότερα
23η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

23η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

15.12.2020

Η 23η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2020.   Απόφαση 23ης Γραπτής Διαδικασίας &...

Δείτε Περισσότερα
22η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

22η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

30.09.2020

Η 21η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2020. Απόφαση 22 τηςΓραπτής Διαδικασίας Συνημμένα Από...

Δείτε Περισσότερα
21η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

21η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

05.08.2020

Η 21η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2020. Απόφαση 21ης Γραπτής Διαδικασίας Συνημμένα Απόφασ...

Δείτε Περισσότερα
20η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

20η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

04.08.2020

Η 20η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020.  Απόφαση 20ης Γραπτής Διαδικασίας Συνημμένα Από...

Δείτε Περισσότερα
19η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

19η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

03.08.2020

Η 19η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020.  Απόφαση 19ης Γραπτής Διαδικασίας  Συνημμένα Απόφα...

Δείτε Περισσότερα
18η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

18η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

13.04.2020

Η 18η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2020. Απόφαση 18ης Γραπτής Διαδικασίας   Συνημμένα Από...

Δείτε Περισσότερα
17η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

17η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

10.12.2019

Η 17η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2019. Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της με...

Δείτε Περισσότερα
16η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

16η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

10.12.2019

Η 16η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2019. Α. Την έγκριση της πρότασης 3ης τροποποίησης ...

Δείτε Περισσότερα
15η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

15η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

10.12.2019

Η 15η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019. Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2018, ...

Δείτε Περισσότερα
14η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

14η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

18.06.2019

Η 14η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτ...

Δείτε Περισσότερα
13η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

13η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

29.01.2019

Η 13η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2019. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την ...

Δείτε Περισσότερα
12η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

12η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

29.01.2019

Η 12η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.