Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
31η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020
27.09.2023

Η 31η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020 και σύμφωνα με το άρθρο 6.Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπου περιγράφεται η λήψη αποφάσεων μέσω γραπτής διαδικασίας, απεστάλη η πρόταση της 6ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για εξέταση και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Η 31η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2023.

Την απόφαση και τα συνημμένα της μπορείτε να τα βρείτε στα παρακάτω.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.