Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου για την περίοδο 2021-2027 λαμβάνει υπόψη όλες τις κατευθύνσεις και τα κείμενα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ειδικές αναφορές στις τάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και τις συμπληρωματικές πολιτικές και τα εργαλεία Εθνικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Έκθεση για την Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 2020 του ΟΟΣΑ, Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές.

Έχει συμπληρωματικότητα και συνεργεία με άλλες μορφές στήριξης (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0) και τα Τομεακά Τρογράμματα Περιόδου 2021-2027.

Συντάχθηκε σύμφωνα με την 1η και 2η Εγκύκλιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες και κατευθύνσεις σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027  

Μετά την διαβούλευση με τις Yπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΥΔ υπέβαλε την οριστική έκδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος" τα παρατήματά του και την έγκριση του. 

Ιστορικά στοιχεία

Σχεδιασμός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Διαβούλευση

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.