Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Θεσμικό Πλαίσιο

Για την σύνταξη και δημιουργία, καθώς και τη αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή και λειτουργία του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πρέπει να ακολουθηθεί Θεσμικό Πλαίσιο που αποτελείται και ορίζεται από

  • τους Στόχους Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027,
  • τα Ευρωπαϊκά Κείμενα
  • τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς,
  • τις Εθνικές Στρατηγικές και τις
  • Εγκυκλίους

που έχουν εκδοθεί.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.