Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Υποστήριξη Δικαιούχων

Ενημερωτικά βίντεο για το ΠΣΚΕ

Ενημερωτικά βίντεο για το ΠΣΚΕ

27.11.2020

Στο πλαίσιο υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΔ ολοκλήρωσε 3 ενημερωτικά βίντεο (how to tutorial) για τη χρήση τ...

Δείτε Περισσότερα
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

17.03.2020

Αλλαγή Νομίμου Eκπροσώπου φορέα Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Δείτε Περισσότερα
Αλλαγή Νομίμου Eκπροσώπου φορέα

Αλλαγή Νομίμου Eκπροσώπου φορέα

18.09.2019

Εάν άλλαξε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα σας (π.χ. Δήμαρχος, Διοικητής Νοσοκομείου κλπ)  θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες Αρχικά για το νέο Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σας, απαιτεί...

Δείτε Περισσότερα
Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

12.09.2019

Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Αρχικές ενέργειες Λήψη κωδικού Διαχείριση λογαριασμού Χρήστη Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων Ρυθμίσεις παραμέτρων πρόσβασης στο ...

Δείτε Περισσότερα
Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018)

Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018)

27.09.2018

Τροποπoίηση και αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 6033/7-6-2017 εγγράφου της Ε.Υ.ΕΦ. ΠΑΑ με θέμα «Προληπτικός έλεγχος σταδίων υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2...

Δείτε Περισσότερα
Πλαίσιο Υλοποίησης Δημοσίων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Πλαίσιο Υλοποίησης Δημοσίων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

27.07.2018

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΠΑΑ Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018) Υποχρεώσεις δικαιούχων της Δράσης 4.3.4 “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” του ΠΑΑ 201...

Δείτε Περισσότερα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

08.03.2018

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η. στην Περιφέρεια Ηπείρου Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την Πρόσκληση 26 (Α/Α 1562) με Α/Α 1562 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "...

Δείτε Περισσότερα
Καταπολέμηση της απάτης

Καταπολέμηση της απάτης

02.03.2018

Έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Ενημέρωση για την καταπολέμηση της απάτητης και τη σύγκρουση συμφερόντων  στα συγχρηματοδοτούμενα έργα» (αρ. πρ. 927/31-3-2017. Επιπλέον πληροφορίες για την  Εθνική Στρατη...

Δείτε Περισσότερα
Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων

Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων

26.02.2018

Οδηγίες υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση της πράξης, (σύμφωνα με την με αρ. πρ. 71259/27-6-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  19-9-2017) (ΑΔΑ:ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ)  Εγκύκλιο οδηγιών για τη λειτουρ...

Δείτε Περισσότερα
Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων

Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων

26.02.2018

Επικαιροποιημένο καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε απ...

Δείτε Περισσότερα
Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας

Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας

16.11.2017

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας,...

Δείτε Περισσότερα
Κέντρα Κοινότητας

Κέντρα Κοινότητας

27.09.2017

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε τις προσκλήσεις 25/2016 (Α/Α 1552) και 54/2018 (Α/Α 2542) για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», με σκοπό τη δημιουργία και λειτου...

Δείτε Περισσότερα
Διευκρινήσεις πρόσκλησης 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η) - Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Διευκρινήσεις πρόσκλησης 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η) - Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

18.09.2017

Διευκρινήσεις   8/9 Κριτήρια επιλογής Διευκρινήσεις  15/9

Δείτε Περισσότερα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

08.09.2017

Ερώτηση: Αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», δύναται ενταγμένος δικαιούχος να λά...

Δείτε Περισσότερα
Έντυπα – Οδηγοί

Έντυπα – Οδηγοί

22.06.2017

Έντυπα που αφορούν τους φορείς και τη διαχείριση των έργων τους το Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Οδηγούς εφαρμογής, καθοδηγητικά έγγραφα κ.ά. για ενέργειες και δράσεις που άπτονται  της διαχείρισης τ...

Δείτε Περισσότερα
Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

10.06.2015

Συχνές ερωτήσεις Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου του ώστε να σας βοηθήσει (τηλεφωνικά ή από Helpdesk), ώστε να σας βοηθήσε...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.