Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων
26.02.2018
Επικαιροποιημένο καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από τη DG REGIO σε συνεργασία με τη DG GROW, προκειμένου να βοηθήσει τους δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ να διασφαλίζουν διαφανείς και αποδοτικές διαδικασίες. Αυτή η νέα έκδοση του καθοδηγητικού εγγράφου περιέχει πρακτικές προτάσεις, σειρά ορθών πρακτικών, παραδείγματα πραγματικά, περιπτωσιολογικές μελέτες και υποδείγματα καθώς και χρήσιμους συνδέσμους προκειμένου να βοηθηθούν όσοι εμπλέκονται στην καθημερινή διαχείριση των έργων που ενισχύονται από την ΕΕ. Guidance on Public Procurement_en_updated_Feb 2018

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.