Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δεδομένα Προγράμματος

Σύμφωνα με το άρθρο 42 “Διαβίβαση δεδομένων” του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021 η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και δημοσιεύει όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο του Προγράμματος.

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.