Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Δημοσιότητα - Ενημέρωση

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-042 (Α/Α 8653) - Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-042 (Α/Α 8653) - Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

29.03.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-042 (Α/Α 8653) με τίτλο  "Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις" Περίοδος Υποβολής: 29/3/2024 έ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

19.03.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-041 (Α/Α 7553) με τίτλο  "Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις" Περίοδος Υποβολής: 20/3/202...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α ) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α ) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

19.03.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-039 (Α/Α 7434) με τίτλο  "Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις " Περίοδος Υποβολής: 4/320...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) - "Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ"

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) - "Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ"

06.03.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) - "Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ" Η τροποποίηση αφορά τη μείωση προϋπολογισμού...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

05.03.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) με τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις"Η τροποποίηση αφορά τ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

01.03.2024

Σας ενημερώνουμε για τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020, ως προς την καταληκτική...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ

29.02.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) με τίτλο "Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α 7434) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α 7434) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

27.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-039 (Α/Α 7434) με τίτλο "Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις" Μέσω του συγκεκριμένου τύ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

20.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-037 (Α/Α 7373) και τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις " Σκοπός της δράσης είναι η δημ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις

14.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-033 (Α/Α 7056) και τίτλο "1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις" Με τη συγκεκριμένη υ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

14.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-035 (Α/Α 7334) και τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις" Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχε...

Δείτε Περισσότερα
Oλοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Oλοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

14.02.2024

Ο Rural toolkit είναι ο ολοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις τοπικές αρχές,...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις

09.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) και τίτλο "Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις" Η παρούσα π...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

09.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-038 (Α/Α 7419) και τίτλο "Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις" Μέσω της πρόσκλησης αναμ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-032 (Α/Α 7055) - Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-032 (Α/Α 7055) - Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις

07.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-032 (Α/Α 7055) και τίτλο "Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις" Με τη συγκ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου

05.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - και τίτλο "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την ...

Δείτε Περισσότερα
Υποβολή Στρατηγικής OXE στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 για την "Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου"

Υποβολή Στρατηγικής OXE στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 για την "Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου"

05.02.2024

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 περιλαμβάνεται η υλοποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ για την προώθηση ενός νέου προτύπου χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας, που θα στηρίζεται στην αρ...

Δείτε Περισσότερα
Προσθήκη Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη

Προσθήκη Δελτίων Ταυτότητας Δείκτη

02.02.2024

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν νέα ενημερωμένα δελτία ταυτότητας δείκτη ΔΤΔ_PSO798_2.0,  ΔΤΔ_PSR798_2.0 ΔΤΔ_PSR796_2.0 για τις προσκλήσεις ΗΠ-012 - (Α/Α 2586) και  ΗΠ-014 - (Α/Α 2666)...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-029 (Α/Α 6291) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενα έργα

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-029 (Α/Α 6291) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενα έργα

19.01.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-029 (Α/Α 6291) - «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενα έργα» ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-021 - Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-021 - Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

19.01.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-021 - "Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασ...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.