Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Δημοσιότητα - Ενημέρωση

ΕΣΠΑ On The ROAD

ΕΣΠΑ On The ROAD

09.07.2024

Από το Μέτσοβο, ξεκινούν οι ενημερωτικές Εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Europe in my Region #EUinmyR...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-040 (Α/Α 7473) - "Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου"

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-040 (Α/Α 7473) - "Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου"

13.06.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) με τίτλο "Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου" Η τροποποίηση αφορά...

Δείτε Περισσότερα
2η τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης

2η τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης

28.05.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην 2η τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) με τίτλο "Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου"

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου"

17.05.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

14.05.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης Πρόσκληση ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξειςΗ τροποποίηση...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-040 (Α/Α 7473 ) - Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-040 (Α/Α 7473 ) - Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

01.05.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-040 (Α/Α 7473) με τίτλο  "Ίδρυση νέων Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου" Η δράση αφορά τη δημιουργία και λ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

16.04.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην 2η τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-020 (Α/Α 4392) με τίτλο "Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Δι...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-043 (Α/Α 8893) - Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-043 (Α/Α 8893) - Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

03.04.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-043 (Α/Α 8893) με τίτλο  "Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου". Στο π...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-042 (Α/Α 8653) - Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-042 (Α/Α 8653) - Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις

29.03.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-042 (Α/Α 8653) με τίτλο  "Οδικά έργα ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - Τμηματοποιημένες πράξεις" Περίοδος Υποβολής: 29/3/2024 έ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-041 (Α/Α 7553) - Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις

19.03.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-041 (Α/Α 7553) με τίτλο  "Οδικά έργα ΟΧΕ Περιφέρειας Ηπείρου - Τμηματοποιημένες πράξεις" Περίοδος Υποβολής: 20/3/202...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α ) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α ) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

19.03.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-039 (Α/Α 7434) με τίτλο  "Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις " Περίοδος Υποβολής: 4/320...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) - "Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ"

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) - "Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ"

06.03.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) - "Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ" Η τροποποίηση αφορά τη μείωση προϋπολογισμού...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

05.03.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) με τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις"Η τροποποίηση αφορά τ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

01.03.2024

Σας ενημερώνουμε για τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020, ως προς την καταληκτική...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ

29.02.2024

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-031 (Α/Α 6652) με τίτλο "Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α 7434) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-039 (Α/Α 7434) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

27.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-039 (Α/Α 7434) με τίτλο "Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις" Μέσω του συγκεκριμένου τύ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις

20.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-037 (Α/Α 7373) και τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις " Σκοπός της δράσης είναι η δημ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις

14.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-033 (Α/Α 7056) και τίτλο "1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις" Με τη συγκεκριμένη υ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις

14.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-035 (Α/Α 7334) και τίτλο "Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις" Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχε...

Δείτε Περισσότερα
Oλοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Oλοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

14.02.2024

Ο Rural toolkit είναι ο ολοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις τοπικές αρχές,...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.