Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Δημοσιότητα - Ενημέρωση

Απόφαση κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Απόφαση κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

24.11.2021

Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97  «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησ...

Δείτε Περισσότερα
1η Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

1η Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

12.11.2021

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 σας ενημερώνουμε ότι η  Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου κα...

Δείτε Περισσότερα
Απόφαση κατάρτισης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Απόφαση κατάρτισης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

14.10.2021

Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97  «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρη...

Δείτε Περισσότερα
Έρευνα Ικανοποίησης Δικτυακής Πύλης

Έρευνα Ικανοποίησης Δικτυακής Πύλης

12.10.2021

Φόρτωση…

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» (11η Τροποποίηση).

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» (11η Τροποποίηση).

01.10.2021

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 11η τροποποίηση τηςΠρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων πουεπλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου” Π...

Δείτε Περισσότερα
Ενέργειες μετά από διακοπή απασχόλησης μη εμβολιασμένων ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 79/2019 “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Ενέργειες μετά από διακοπή απασχόλησης μη εμβολιασμένων ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 79/2019 “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

08.09.2021

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.6.β του άρθ. 206 του Νόμου 4820/2021 σύμφωνα με την οποία «β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή...

Δείτε Περισσότερα
Δημοσίευση απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82 «Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»

Δημοσίευση απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82 «Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»

02.09.2021

Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82  «Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντ...

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση 82/2019 (A/A 3811) : “Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II”

Πρόσκληση 82/2019 (A/A 3811) : “Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II”

02.09.2021

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 3ης τροποποίησης της πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο « Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντω...

Δείτε Περισσότερα
Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για το 1ο Σχέδιο «Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027»

Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για το 1ο Σχέδιο «Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027»

29.07.2021

Στις 28 Ιουλίου 2021 έγινε ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για το 1ο Σχέδιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης...

Δείτε Περισσότερα
Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

23.07.2021

Στις 12 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποβολή του κειμένου του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Η επίσημη υποβολή αποτελεί το τελευταίο βήμα μιας συστηματικής και εντατικής συνεργασίας και επεξερ...

Δείτε Περισσότερα
Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

23.07.2021

Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και η Περιφέρεια έχει προχωρήσει στην σύναξη του πρώτου σχεδίου κειμένου του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ...

Δείτε Περισσότερα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

06.06.2021

Γενικές Ερωτήσεις 1. Η επιχορήγηση που θα λάβει εταιρεία ενταχθεί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να επιστραφεί, είναι δάνειο? Η ενίσχυση της επιχείρησης μέσω του προγράμματος αφορά στην κάλυψη μέρους το...

Δείτε Περισσότερα
Υποχρεώσεις δημοσιότητας πρόσκλησης ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω COVID-19

Υποχρεώσεις δημοσιότητας πρόσκλησης ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω COVID-19

27.04.2021

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων  της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 αναφέρει ότι ο δικαιούχος...

Δείτε Περισσότερα
Αποτελέσματα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αποτελέσματα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

26.04.2021

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδη...

Δείτε Περισσότερα
4η τροποποίηση της Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α 4412): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

4η τροποποίηση της Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α 4412): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

18.02.2021

Η ΕΥΔ  Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 4 ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο:“ Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”Αναλυτικά στοιχεία της 4ης τροποποίησης τη...

Δείτε Περισσότερα
Αλλαγή Εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (28/1/2021)

Αλλαγή Εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (28/1/2021)

09.02.2021

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους (εμπλεκόμενους Φορείς, Τελικούς δικαιούχους και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης) ότι υφίστανται πλέον νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ ...

Δείτε Περισσότερα
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 102/2020

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 102/2020

19.01.2021

«Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης 102/2020 «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β’ κύκλος» Η τροποποί...

Δείτε Περισσότερα
3η τροποποίηση Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α :4412)

3η τροποποίηση Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α :4412)

22.12.2020

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 3 ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο:“ Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”Αναλυτικά στοιχεία της 3 ης τροποποίησης τη...

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση 6η Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 /2020 (Α/Α 4613)

Ανακοίνωση 6η Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 /2020 (Α/Α 4613)

14.12.2020

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 6ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια...

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση: 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 74/2018 (Α/Α : 3403)

Ανακοίνωση: 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 74/2018 (Α/Α : 3403)

09.12.2020

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης 74/2018 με τίτλο “Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας ” Αναλυ...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.