Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Δημοσιότητα - Ενημέρωση

Τροποποίηση πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α 4412) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Τροποποίηση πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α 4412) για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

27.06.2022

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 8ης τροποποίησης της πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».  

Δείτε Περισσότερα
Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

18.06.2022

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027...

Δείτε Περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης και Σχέδιου Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ανάρτηση επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης και Σχέδιου Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου

16.04.2022

Αναρτήθηκαν το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου και το  Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ηπείρου στ...

Δείτε Περισσότερα
Ανάρτηση Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό

Ανάρτηση Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Πόσιμο Νερό

07.04.2022

Αναρτήθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό στις Στρατηγικές. Στο ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές για το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δείτε Περισσότερα
Ανάρτηση Εξειδίκευσης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Περιφέρεια Ηπείρου

Ανάρτηση Εξειδίκευσης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Περιφέρεια Ηπείρου

07.04.2022

Αναρτήθηκε η Εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Περιφέρεια Ηπείρου στις Στρατηγικές. Στο ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές γ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (44/2017-Α/Α 2267)

Τροποποίηση πρόσκλησης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (44/2017-Α/Α 2267)

01.04.2022

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 10η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιο...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II” (80/2019- Α/Α 3741)

Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II” (80/2019- Α/Α 3741)

29.03.2022

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II”. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην πρόσκληση 

Δείτε Περισσότερα
Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

09.03.2022

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου ως Αρχή Σχεδιασμού του ΕΠ Ήπειρος 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/200...

Δείτε Περισσότερα
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

02.03.2022

Η ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου προβαίνει στην ανάρτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2021

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2021

27.02.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε κατάλογο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2021) του Προγράμ...

Δείτε Περισσότερα
Ιστορικό Σύνταξης Επιχ. Προγράμματος Ηπείρου 2021-2027

Ιστορικό Σύνταξης Επιχ. Προγράμματος Ηπείρου 2021-2027

23.12.2021

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έχει πραγματοποιήσει μια σειρ...

Δείτε Περισσότερα
Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Ηλεκτρονική Διαβούλευση

23.12.2021

Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης, ενώ ...

Δείτε Περισσότερα
Ανακοίνωση Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 /2020 (Α/Α 4613) ) - Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ανακοίνωση Τροποποίηση Πρόσκλησης 105 /2020 (Α/Α 4613) ) - Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

23.12.2021

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 11ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περ...

Δείτε Περισσότερα
Απόφαση Ένταξης Πράξεων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Απόφαση Ένταξης Πράξεων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

22.12.2021

Δημοσίευση  απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4412 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης 80/2019 – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

Τροποποίηση πρόσκλησης 80/2019 – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

14.12.2021

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης 80/2019 (Α/Α 3741) – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II   Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 6η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο  “ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση της Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868)

Τροποποίηση της Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868)

09.12.2021

11η Τροποποίηση Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα Η ΕΥΔ Περιφέρειας Η...

Δείτε Περισσότερα
Απόφαση κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Απόφαση κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

24.11.2021

Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97  «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησ...

Δείτε Περισσότερα
1η Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

1η Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

12.11.2021

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 σας ενημερώνουμε ότι η  Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου κα...

Δείτε Περισσότερα
Απόφαση κατάρτισης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

Απόφαση κατάρτισης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020

14.10.2021

Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 97  «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρη...

Δείτε Περισσότερα
Έρευνα Ικανοποίησης Δικτυακής Πύλης

Έρευνα Ικανοποίησης Δικτυακής Πύλης

12.10.2021

Φόρτωση…

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.