Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση Πρόσκλησης ΗΠ-004/2023 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
28.04.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-004/2023 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η τροποποίηση αφορά τα κάτωθι σημεία:
Η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι 16-06-2023.
Το ποσοστό υπερδέσμευσης αυξάνεται σε 150%.
Ως κατηγορία δαπάνης για τις επιλογές απλοποιημένου κόστους εκ παραδρομής είχε οριστεί η Β.4.2., η οποία αντικαθίσταται με την Β.4.1.

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.