Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για άλλες χωρικές στρατηγικές (ΟΧΕ)

Με βάση τις χρήσιμες ιδέες που υποβλήθηκαν και αναπτύχθηκαν στη φάση της διαβούλευσης του ΕΠ με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιφέρειας, αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και καινοτόμα, ως προς την προσέγγισή της, η πρόταση για τη δημιουργία «πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου». Η ιδέα αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δημιουργεί ένα ελκυστικό «περίβλημα» για την οργάνωση της επίσκεψης με τη μορφή συγκροτημένης «βιωματικής» εξερεύνησης στους βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου. Η οργάνωση της πιλοτικής αυτής πολιτιστικής διαδρομής και η ανάδειξη/ προβολή της μπορεί να αποτελέσει μια πολύ ελκυστική ειδική θεματική διαδρομή (πολιτιστικός τουρισμός) που αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής στον εμπλουτισμό του «παραδοσιακού» τουριστικού προϊόντος του μαζικού τουρισμού στην Ήπειρο. Η παρουσία της πολιτιστικής διαδρομής και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου δημιουργεί θετική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της βελτίωσης της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος για το σύνολο της Περιφέρειας, προσδίδοντάς του μια πολύ χαρακτηριστική ποιοτική πινελιά.

Στόχος της Στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου τουριστικού προϊόντος μέσω της ολιστικής προσέγγισης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που αφορά την ενοποίηση διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων και επιμέρους πολιτιστικών διαδρομών με αναβαθμισμένες σύγχρονες υποδομές. Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις οργάνωσης/συνεργασίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο, προβολής με χρήση ΤΠΕ και ανάδειξης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

Η περιοχή που θα υλοποιηθεί το σχέδιο περιβάλλει τις σημαντικές αρχαίες πόλεις και περιοχές, που άκμασαν και άφησαν τα σημάδια τους στον Ηπειρωτικό χώρο (Νικόπολη, Κασσώπη, Αχέροντας, Γίτανα, Δωδώνη, Αμβρακία κ.α.), οι οποίες «συμπλέκονται» με σπάνιους οικότοπους όπως ο Αμβρακικός, η κοιλάδα του Αχέροντα, η Σαγιάδα, και η περιοχή της Κόνιτσας.

 Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την 3878/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΖΒ7Λ9-ΦΝ1) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΖΒ7Λ9-ΦΝ1) η οποία τροποποιήθηκε με την 60/12-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΤ9Λ9-ΨΝΘ).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με την 91/3-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ2Δ7Λ9-922) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου».

Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.