Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κλιματική ανθεκτικότητα - υποβολή ερωτήματος

Εκπλήρωση κριτηρίου κλιματικής ανθεκτικότητας

Aναφορικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου της ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας υποδομών με αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών για τις πράξεις του Προγράμματος «Ήπειρος» 2021-2027, όπως ορίζεται στην πρόσκληση που οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θέλουν να ανταποκριθούν και να υποβάλουν πρόταση, απαιτείται η σύνταξη και υποβολή Έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργου

Η έκθεση αυτή πραγματώνεται με τη Υπολογιστικού εργαλείου σε μορφή αρχείου excel για την αυτοματοποιημένη ανάλυση της τρωτότητας και της διακινδύνευσης. Το εργαλείο αυτό, περιέχεται στα συνημμένα της κάθε πρόσκλησης.

Για την υποστήριξη των Δυνητικών Δικαιούχων στην σύνταξη της εν λόγω Έκθεσης, ενεργοποιήθηκε η λειτουργία φόρμας υποβολής ερωτημάτων και παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά στην κλιματική ανθεκτικότητα, φόρμα που μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.