Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Εκ των υστέρων δημοσιότητα

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2023

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2023

29.02.2024

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε κατάλογο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2023) για τα Προγ...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2022

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2022

28.02.2023

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε κατάλογο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2022) του Προγράμ...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2021

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2021

27.02.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε κατάλογο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2021) του Προγράμ...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2020

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2020

15.02.2021

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2020) του Προγρ...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

25.02.2019

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018 Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017

14.02.2018

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσε...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2016

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2016

22.06.2017

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες...

Δείτε Περισσότερα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2015

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2015

26.02.2016

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 (ΦΕΚ Β 1856/26-11-2010) και το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε κατα...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.