Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Δημοσιότητα - Ενημέρωση

Αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 13 Ρομά με επιχορήγηση 14.800 € στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος»

Αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 13 Ρομά με επιχορήγηση 14.800 € στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος»

13.03.2023

Σήμερα, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγ...

Δείτε Περισσότερα
Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020»

Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020»

11.03.2023

Με την κατωτέρω απόφαση ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 στον φορέα "Οργανισμός  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)". Έτσι ο Οργανι...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση Πρόσκλησης ΔΥΠΑ_14 (Α/Α 6843) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά

Έκδοση Πρόσκλησης ΔΥΠΑ_14 (Α/Α 6843) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά

10.03.2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) ως ενδιάμεσος φορέας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό ΔΥΠΑ_14 και Α/Α 6843,  "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης ν...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-004 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-004 (Α/Α 746) - Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

03.03.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-004 για την προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με τίτλο «Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-007 (Α/Α 932) «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 22-23

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-007 (Α/Α 932) «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 22-23

03.03.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-007 (Α/Α 932) με τίτλο  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευ...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-007 (Α/Α 932) -Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-007 (Α/Α 932) -Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023

10.02.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την π...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-003 (Α/Α 726) Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα

Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-003 (Α/Α 726) Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα

10.02.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο  «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα» Η πρόσκληση ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-002 (Α/Α 806) με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ +»

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-002 (Α/Α 806) με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ +»

10.02.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-002 (Α/Α 806) με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+»  Η τροποποίηση αφορά την μετάθεση τη...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»

Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»

10.02.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»  Η τροποποίηση αφορά την μετάθεση τη...

Δείτε Περισσότερα
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ +»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ +»

31.01.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+» Τεχνική υποστήριξη Φορέων και έργων του ΕΠ Ήπειρος που χρη...

Δείτε Περισσότερα
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»

31.01.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»  Η πρόσκληση αφορά Τεχνική υποστήριξη Φορέων και έργων του...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση Πρόσκλησης 44 "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (12η Τροπ.)

Τροποποίηση Πρόσκλησης 44 "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (12η Τροπ.)

26.01.2023

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 12η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποίηση Πρόσκλησης 44 "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (11η Τροπ.)

Τροποποίηση Πρόσκλησης 44 "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (11η Τροπ.)

26.01.2023

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδ...

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για την υποστήριξη της Δ/σηςΤεχνικών Έργων για τα έργα της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για την υποστήριξη της Δ/σηςΤεχνικών Έργων για τα έργα της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ»

24.01.2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση των υποέργων που αφορο...

Δείτε Περισσότερα
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

02.12.2022

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Du Lac. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν ο Κανονι...

Δείτε Περισσότερα
6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020

6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020

02.12.2022

Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Du Lac.    

Δείτε Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και Ήπειρος 2021-2027

Συνεδρίαση Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και Ήπειρος 2021-2027

29.11.2022

Παρακολουθήστε ζωντανά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027, η οποία πραγματοποιείται στα Ιωάννινα στο Ξενοδοχείο «Du Lac» (Αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου).

Δείτε Περισσότερα
Συνεδρίαση Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και Ήπειρος 2021-2027

Συνεδρίαση Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και Ήπειρος 2021-2027

07.11.2022

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9.30 ...

Δείτε Περισσότερα
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027.

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027.

31.10.2022

Με την υπ' αριθ. 2239 απόφαση του Περιφέρειαρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 5370 Τεύχος Β 18-10-2022) συγκροτείται η Επιτροπή Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Περισότερα...

Δείτε Περισσότερα
Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

11.10.2022

  Οδηγίες για τη διαδικασία εξειδίκευσης, οι οποίες αφορούν όλα τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.