Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-019 (Α/Α 3470) - Συνέχιση Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου
28.07.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-019 (Α/Α 3470)και τίτλο "Συνέχιση Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου"

Η δράση αφορά στη συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης στη Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο έχει συσταθεί με την με αρ. 163473/24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) και η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020.

Δυνητικοί φορείς: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος Υποβολής: 7/8/2023 - 30/10/2023 

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.