Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση Πρόσκλησης ΗΠ-017 (Α/Α 2626) - Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
09.08.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην 1η τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-017 (Α/Α 2626) με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Η τροποποίηση αφορά την αλλλαγή της μονάδας μέτρησης της Κατηγορίας Δαπάνης Β.1.1 της παραγράφου 3.7, από "Αριθμός - Ανθρωπομήνες νέας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης" σε "Αριθμός - Ανθρωποημέρες Πλήρους Απασχόλησης" καθώς επίσης και την επιπλέον δυνατότητα χρηματοδότησης Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) ως παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με το 336733/29-06-2023 έγγραφο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.