Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-017 (Α/Α 2926) - Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
2η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 2ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή της ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από 28/9/2023 σε 2/10/2023, λόγω μη διαθεσιμότητας εφαρμογών ΟΠΣ (τεχνικό πρόβλημα) την ημέρα λήξης.

Σε ποιους απευθύνεται
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ)
  • Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά
  • Δήμος Ζίτσας
  • Δήμος Πάργας
  • Δήμος Σουλίου
  • Δήμος Πρέβεζας
  • Δήμος Ηγουμενίτσας
  • Δήμος Δωδώνης
  • Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ)
  • Δήμος Αρταίων
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-017

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2926

Περίοδος Υποβολής

από 31.07.2023 έως 02.10.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας» συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά, τα οποία χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) περιλαμβάνει υποχρεωτικά 2 κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει:

Γ) Υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπρόσθετα, τα Κ.Κ. δύναται να λειτουργούν και ως χώροι, όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες, θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.200.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.