Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
3η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 3ης τροποποίησης

Τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή προτάσεων.

Νέα ημερομηνία λήξης 18/6/2024

Σε ποιους απευθύνεται
 •  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου/Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Σ Υδ Λ Ι,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών Και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας Και Αιτωλοακαρνανίας,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Πρέβεζας Φιλιππιάδας Κ.Λ.Π.
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-020

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4392

Περίοδος Υποβολής

από 16.10.2023 έως 18.06.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

2A. Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχος Προτεραιότητας

2.Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης &

Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση και προστασία των υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.

Περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα βασικά μέτρα του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, όπως:

 • Μ05Β0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»:
  • Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας ποσίμου νερού Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
  • Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας Πηγών Αγ.Γεωργίου
 • M05B0404 «Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»:
  • Σχέδιο Ασφαλείας Νερού φορέων ύδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και ΣΥΔΛΙ)
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.