Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 806
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-002
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-002/2023 (Α/Α 806) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 15:00
  Πρoϋπ.: 2.287.172,00€
 • ΑΑ: 666
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-001
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-001/2023 (Α/Α 666) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 14:00
  Πρoϋπ.: 5.622.879,00€
 • ΑΑ: 7233
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-034
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.05.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 5.000.000,00€
 • ΑΑ: 7353
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-036
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.05.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 2.000.000,00€
 • ΑΑ: 7056
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-033
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-033 (Α/Α 7056) - 1η πρόσκληση Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Πρέβεζας - μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 2.000.000,00€
 • ΑΑ: 4491
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-030
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-030 (Α/Α 4491) - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 08.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 500.000,00€
 • ΑΑ: 7419
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-038
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 08.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 7373
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-037
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 05.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 7334
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-035
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 01.04.2024 15:00
  Πρoϋπ.: 500.000,00€
 • ΑΑ: 7055
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-032
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-032 (Α/Α 7055) - Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 01.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 8.000.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.