Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 806
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-002
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-002/2023 (Α/Α 806) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΚΤ+
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 15:00
  Πρoϋπ.: 2.287.172,00€
 • ΑΑ: 666
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-001
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-001/2023 (Α/Α 666) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2029 14:00
  Πρoϋπ.: 5.622.879,00€
 • ΑΑ: 4392
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 16.01.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 1461
  Κωδικός Πρόσκλησης: 24/2016
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 24/2016 (Α/Α 1461) "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕKT"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.12.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 786.274,00€
 • ΑΑ: 1107
  Κωδικός Πρόσκλησης: 04/2015
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 04/2015 (Α/Α 1107) "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.11.2023 15:00
  Πρoϋπ.: 5.210.908,00€
 • ΑΑ: 3470
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-019
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-019 (Α/Α 3470) - Συνέχιση Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.10.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 250.000,00€
 • ΑΑ: 2666
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-014
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-014 (Α/Α 2666) - Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 3.480.000,00€
 • ΑΑ: 2668
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-015
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-015 (Α/Α 2668) - Συνέχιση λειτουργίας δομής φιλοξενίας αστέγων
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 2527
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-013
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-013 (Α/Α 2527) - Συνέχιση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 300.000,00€
 • ΑΑ: 2716
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-016
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-016 (Α/Α 2716) - Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 4.500.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.