Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 5007
  Κωδικός Πρόσκλησης: 110/2021
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 110/2021 (Α/Α 5007) "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ έτους 20212022"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.08.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 100.000,00€
 • ΑΑ: 4612
  Κωδικός Πρόσκλησης: 106/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 106/2020 (Α/Α 4612) "Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.05.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 4836
  Κωδικός Πρόσκλησης: 107/2021
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 107/2021 (Α/Α 4836) "Τοπικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 14.05.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 850.000,00€
 • ΑΑ: 4522
  Κωδικός Πρόσκλησης: 102/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 102/2020 (Α/Α 4522) "Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων Β κύκλος"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28.05.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 13.000.000,00€
 • ΑΑ: 4229
  Κωδικός Πρόσκλησης: 93/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 93/2020 (Α/Α 4229) "Έργα υποστήριξης ΔΕΔΜ Υποδομές διασύνδεσης"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 30.12.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 25.000.000,00€
 • ΑΑ: 4172
  Κωδικός Πρόσκλησης: 104 /2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 104 /2020 (Α/Α 4172) "Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 19.02.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 4525
  Κωδικός Πρόσκλησης: 103/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 103/2020 (Α/Α 4525) "Μηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 10.12.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 85.000,00€
 • ΑΑ: 4406
  Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.27.8.5b
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 14.6i.27.8.5b (Α/Α 4406) "Δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.05.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 2.906.578,00€
 • ΑΑ: 4369
  Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 14.6i.26.2-4 (Α/Α 4369) "Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου Ά κύκλος"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 19.01.2021 14:00
  Πρoϋπ.: 3.250.000,00€
 • ΑΑ: 4488
  Κωδικός Πρόσκλησης: 101/2020
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση 101/2020 (Α/Α 4488) "Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ του Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ"
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.11.2020 14:00
  Πρoϋπ.: 400.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.