Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-008 (Α/Α 1047) - Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους στις Ζώνες Υψηλού Δυνητικά Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου - Πρόσκληση 1η
1η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή προτάσεων.

Νέα ημερομηνία λήξης η  31/8/2023

Σε ποιους απευθύνεται
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Δήμος Ηγουμενίτσας
  • Δήμος Ζηρού

 

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-008

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1047

Περίοδος Υποβολής

από 06.06.2023 έως 30.10.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

2A. Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχος Προτεραιότητας

2.Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης &

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων στην πεδινή κοίτη οριοθετημένων ρεμάτων – χειμάρρων, ευθύνης τοπικών αρχών της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05).  
Τα έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων στην πεδινή κοίτη οριοθετημένων ρεμάτων – χειμάρρων, ευθύνης τοπικών αρχών της Περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνουν ονομαστικά τι εξής πράξεις (μεταφορά πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 - 2020) :
• Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας στον οικισμό Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας
• Διευθέτηση - οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού
• Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση)

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 9.500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.