Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου
Σε ποιους απευθύνεται
  • Δήμος Πάργας
  • Περιφέρεια Ηπείρου.
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-034

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

7233

Περίοδος Υποβολής

από 12.02.2024 έως 20.05.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

2A. Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχος Προτεραιότητας

2.Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης &

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν: - Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας (ΕΕΛ) και διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους).

Η υποδράση 2Α.v.3γ αφορά την ένταξη της πράξης «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Καναλακίου Δήμου Πάργας» στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027, ώστε να ολοκληρωθούν οι υποδομές συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας - Περιφέρεια Ηπείρου.

Ωφελούμενοι

Πληθυσμός Καναλακίου

Επιλέξιμες Δαπάνες
  • Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών
  • Αγορά εδαφικών εκτάσεων

Αναλυτικές οδηγίες στην πρόσκληση

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.