Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκλησης ΗΠ-009 (Α/Α 1186) - Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση
1η Τροποποίηση
Σε ποιους απευθύνεται
  • Επιμελητήριο Πρέβεζας
  • Επιμελητήριο Άρτας
  • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
  • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
  • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-009

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1186

Περίοδος Υποβολής

από 25.05.2023 έως 15.09.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για τις οποίες απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή τους από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Οι πράξεις αυτές είναι:
1.    «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε άνεργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξης τους στην αγορά εργασίας» με Δικαιούχο την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου.
2.    «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας» με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Πρέβεζας.
3.    «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας στην ΠΕ Άρτας» με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Άρτας.
4.    «Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων Περιφέρειας Ηπείρου» με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.
5.    «Πρόγραμμα προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας» με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Ωφελούμενοι
  • Άνεργοι
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.