Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-014 (Α/Α 2666) - Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου
2η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 2ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή της ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από 29/9/2023 σε 2/10/2023, λόγω μη διαθεσιμότητας εφαρμογών ΟΠΣ (τεχνικό πρόβλημα) την 28/9/2023

Σε ποιους απευθύνεται
  • Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου,
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου,
  • Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας,
  • Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ),
  • Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας,
  • Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών,
  • Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Η |Μέριμνα"
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-014

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2666

Περίοδος Υποβολής

από 10.06.2023 έως 02.10.2023

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής ΚΗΦΗ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020. Η χρηματοδότησή τους προβλέπεται να συνεχιστεί από το Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 - 2027 μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα η δράση αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ Δήμου Πωγωνίου, Δήμου Μετσόβου, Δήμου Ηγουμενίτσας, Δήμου Ιωαννιτών, Δήμου Πρέβεζας, Δήμου Φιλιατών και πρώην Δήμου Παμβώτιδας.

Τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.480.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.