Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 2666
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-014
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-014 (Α/Α 2666) - Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 3.480.000,00€
 • ΑΑ: 2668
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-015
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-015 (Α/Α 2668) - Συνέχιση λειτουργίας δομής φιλοξενίας αστέγων
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 2527
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-013
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-013 (Α/Α 2527) - Συνέχιση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 300.000,00€
 • ΑΑ: 2716
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-016
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-016 (Α/Α 2716) - Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 4.500.000,00€
 • ΑΑ: 2926
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-017
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-017 (Α/Α 2926) - Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 5.200.000,00€
 • ΑΑ: 2126
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-010
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-010 (A/A 2126) - Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 25.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 4.000.000,00€
 • ΑΑ: 1047
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-008
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-008 (Α/Α 1047) - Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους στις Ζώνες Υψηλού Δυνητικά Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου - Πρόσκληση 1η
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 20.11.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 9.500.000,00€
 • ΑΑ: 1186
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-009
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκλησης ΗΠ-009 (Α/Α 1186) - Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 15.09.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 3.500.000,00€
 • ΑΑ: 989
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-005
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-005 (Α/Α 989) - Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ - 1ος Κύκλος
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.08.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 10.000.000,00€
 • ΑΑ: 2412
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-011
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-011 (A/A 2412) - Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.08.2023 14:00
  Πρoϋπ.: 5.000.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.