Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
Σε ποιους απευθύνεται
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
  • Υπουργείο Πολιτισμού
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-038

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

7419

Περίοδος Υποβολής

από 19.02.2024 έως 08.04.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

4A. Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής

Στόχος Προτεραιότητας

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Περιγραφή

Μέσω της πρόσκλησης αναμένεται η υλοποίηση επεμβάσεων, που προστατεύουν και αναδεικνύουν το αστικό τοπίο και ειδικότερα το οικιστικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Η παρούσα αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing). Η πράξη που αφορά είναι «Αποκατάσταση και ανάδειξη του οθωμανικού λουτρού στο κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο» με Δικαιούχο την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.