Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-021 (Α/Α 4871) - Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ηπείρου
1η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης

Η τροποποίηση αφορά την Προσθήκη δικαιούχων

Σε ποιους απευθύνεται

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-021

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4871

Περίοδος Υποβολής

από 13.11.2023 έως 29.02.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

3. Ενίσχυση της κινητικότητας

Στόχος Προτεραιότητας

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

Περιγραφή

Η δράση στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας των μεταφορών και αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων.

Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

  • Εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου σε επαρχιακό και τοπικό δίκτυο (πχ Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ενημέρωση κυκλοφοριακής ροής, ειδοποίηση συμβάντων)
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων και την εφαρμογή δράσεων ενεργητικής οδικής ασφάλειας. (πχ Συσκευές ελέγχου-μέτρησης ταχύτητας οχημάτων, Συστήματα επιτήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας πχ αλκοολόμετρα, Οχήματα για την μετάβαση τροχονόμων σε σημεία ελέγχων της τροχαίας, Οχήματα (πχ γερανοφόρα) για την απομάκρυνση εμποδίων από το οδόστρωμα, ή ακινητοποιημένων οχημάτων εμπλακέντων σε ατύχημα, Ασύρματοι πομποδέκτες των ανωτέρω περιγραφόμενων οχημάτων)
  • Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την οδική ασφάλεια.
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.