Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των προσκλήσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • AA
  Κωδικός Πρόσκλησης
  Τίτλος Πρόσκλησης
  Λήξη Υποβολής
  Πρoϋπ.
 • ΑΑ: 7419
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-038
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 08.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 7439
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-039
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-039 (Α/Α 7334) - Υποδομές Α&Β βάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 08.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 600.000,00€
 • ΑΑ: 7373
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-037
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-037 (Α/Α 7373) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 05.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.000.000,00€
 • ΑΑ: 7334
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-035
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-035 (Α/Α 7334) - Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 01.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 500.000,00€
 • ΑΑ: 7055
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-032
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-032 (Α/Α 7055) - Πράξεις αστικής κινητικότητας ΣΒΑΑ Δήμου Ηγουμενίτσας - μεταφερόμενες πράξεις
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 01.04.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 8.000.000,00€
 • ΑΑ: 6652
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-031
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-031 (Α/Α 6652) - Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 28.06.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 7.537.311,00€
 • ΑΑ: 4871
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-021
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-021 (Α/Α 4871) - Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ηπείρου
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 29.02.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 500.000,00€
 • ΑΑ: 6071
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-026
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-026 (Α/Α 6071) - Συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 05.02.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 1.840.000,00€
 • ΑΑ: 6079
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-027
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-027 (Α/Α 6079) - Συνέχιση λειτουργίας δομών και δράσεων για την αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 31.01.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 2.700.000,00€
 • ΑΑ: 6291
  Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-029
  Τίτλος Πρόσκλησης: Πρόσκληση ΗΠ-029 (Α/Α 6291) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενα έργα
  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 22.02.2024 14:00
  Πρoϋπ.: 5.000.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.