Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-001/2023 (Α/Α 666) - Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ
1η Τροποποίηση
Σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»

Η τροποποίηση αφορά την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής προτάσεων και συμπλήρωση του λεκτικού του κριτηρίου “Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων” ως εξής “Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 274/8-2-2023 εγγράφου περί ενημέρωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021 – 2027.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος

 

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-001

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

666

Περίοδος Υποβολής

από 10.02.2023 έως 30.11.2029

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Στόχος Προτεραιότητας

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) που συγχρηματοδοτούνται από το ETΠΑ. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν:

  • Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος.
  • Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών και Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων.
  • Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος.
  • Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.
  • Δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του Προγράμματος.
Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.622.879,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.