Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-017 (Α/Α 2926) - Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
21.07.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-017 (Α/Α 2926) και τίτλο "Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου"

Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας» συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό Ρομά, τα οποία χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020. Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) περιλαμβάνει υποχρεωτικά 2 κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει:

Γ) Υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπρόσθετα, τα Κ.Κ. δύναται να λειτουργούν και ως χώροι, όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες, θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Δυνητικοί φορείς:

  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ)
  • Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά
  • Δήμος Ζίτσας
  • Δήμος Πάργας
  • Δήμος Σουλίου
  • Δήμος Πρέβεζας
  • Δήμος Ηγουμενίτσας
  • Δήμος Δωδώνης
  • Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ)
  • Δήμος Αρταίων

Περίοδος Υποβολής: 31/7/2023 - 28/9/2023

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.