Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020»
21.07.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με τίτλο «Υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης

Την περίοδο 2021-2027 προβλέπεται η χρηματοδότηση της υλοποίησης τεσσάρων (4) ΟΧΕ-ΒΑΑ στην περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η συνέχιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, και η χρηματοδότηση τριών νέων στρατηγικών ΒΑΑ στους Δήμους Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ανωτέρω Χωρικές Αρχές (Δήμοι) στην υποβολή νέων ή επικαιροποιημένων προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για σαφώς ορισμένη περιοχή παρέμβασης εντός της αστικής περιοχής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον «Οδηγό για τον σχεδιασμό και την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση δύναται να αφορά την τροποποίηση της περιοχής παρέμβασης και την προσθήκη δράσεων/πράξεων και χωρικών εταίρων.

Δυνητικοί φορείς: Δήμοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας

Τομέας Ενδιαφέροντος: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Περίοδος Υποβολής: 24/07/2023 - 29/09/2023

Υπεύθυνος Χειριστής: Τζιάλλας Κωνσταντίνος

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.