Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση πρόσκλησεων ΗΠ-013 (Α/Α 2527) ΗΠ-014 (Α/Α 2666) ΗΠ-015 (Α/Α 2668) ΗΠ-016 (Α/Α 2716) ΗΠ-019 (Α/Α 2470)
09.08.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην 1η τροποποίηση των κάτωθι προσκλήσεων:

  • Πρόσκληση ΗΠ-013 (Α/Α 2527) - Συνέχιση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών.
  • Πρόσκληση ΗΠ-014 (Α/Α 2666) - Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Πρόσκληση ΗΠ-015 (Α/Α 2668) - Συνέχιση λειτουργίας δομής φιλοξενίας αστέγων.
  • Πρόσκληση ΗΠ-016 (Α/Α 2716) - Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Πρόσκληση ΗΠ-019 (Α/Α 3470) - Συνέχιση Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου.

Η τροποποίηση αφορά την αλλλαγή της μονάδα μέτρησης της Κατηγορίας Δαπάνης Β.1.1 της παραγράφου 3.7, από "Αριθμός - Ανθρωπομήνες νέας θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης" σε "Αριθμός - Ανθρωποημέρες Πλήρους Απασχόλησης" 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.