Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-020 (Α/Α 4392) - Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
28.09.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-020 (Α/Α 4392) και τίτλο "Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου"

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η βελτίωση και προστασία των υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.

Περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα βασικά μέτρα του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, όπως:

 • Μ05Β0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»:
  • Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας ποσίμου νερού Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
  • Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας Πηγών Αγ.Γεωργίου
 • M05B0404 «Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»:
  • Σχέδιο Ασφαλείας Νερού ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Δυνητικοί φορείς:

 •  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου/Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Σ Υδ Λ Ι,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών Και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας Και Αιτωλοακαρνανίας,
 • Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Πρέβεζας Φιλιππιάδας Κ.Λ.Π.

Περίοδος Υποβολής: 16/10/2023 - 16/1/2024

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.